MEER ETEN MINDER ZORG

Over de auteur

Phyllis den Brok heeft ruim 10 jaar ervaring in de zorg als manager op het gebied van eten & drinken, zowel binnen de ouderenzorg als binnen de gehandicaptenzorg.
Sinds 2008 is ze haar eigen bedrijf Phliss gestart, waarin ze zorginstellingen adviseert en implementaties verzorgt op het gebied van eten & drinken, zowel intramuraal als in de wijk.

Kenmerkend voor haar manier van werken is dat eten & drinken altijd wordt gezien als een middel om andere doelen te bereiken zoals participatie, bewegen, sociale contacten, genieten, behoud van vaardigheden en verantwoordelijkheden, eigen regie, dagstructuur, gezondheid, duurzaamheid en versterking van de lokale economie.
Bij de uitvoer werkt ze daarin samen met een diversiteit aan partijen zoals gemeenten, woningbouwcoöperaties, welzijnsorganisaties, ICT-specialisten, leveranciers, transporteurs, producenten, boeren, onderwijsinstellingen en andere dienstverleners.

Phyllis den Brok is initiator en projectleider van de projecten 'Een Mooie Maaltijd in Brabant' en 'Lekker Betrokken!'. Met zorginstellingen uit alle sectoren (GGZ, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen), zijn in deze projecten stappen gezet voor een grotere inzet van regionale en duurzame producten en om duurzamer te werken met eten & drinken.

Uit het project 'Een Mooie Maaltijd in Brabant' zijn de onderzoeken "De Genietende Groene Tafel" en "Genieten aan tafel" voortgekomen, in samenwerking met Wageningen UR Food & Biobased Research en de ministeries EZ en VWS.
Tijdens deze onderzoeken was Phyllis den Brok de praktijkexpert en verantwoordelijk voor de opzet, implementatie en uitvoer van de interventies bij de deelnemende zorginstellingen. In deze onderzoeken werd met succes onderzocht wat het integraal inzetten van eten & drinken kan opleveren voor zowel de cliënt als de zorgorganisatie.

Phyllis den Brok schrijft met grote regelmaat artikelen over de hierboven genoemde onderwerpen in diverse vakbladen. Voor meer informatie over haar werkzaamheden en projecten zie haar website.

Contact: Phyllis den Brok - 06-22956623

Website: Phliss
Twitter: @phyllisdenbrok