MEER ETEN MINDER ZORG

Praktijkvoorbeelden uit het boek 'Meer eten minder zorg!'

Het boek 'Meer eten Minder zorg!' is bovenal een praktisch boek, waarin de bescheven werkwijze concreet wordt gemaakt met een groot aantal praktijkvoorbeelden.

In de voorbeelden komen verschillende doelen aan bod, die met de in het boek genoemde werkwijze bereikt kunnen worden. Daarnaast komen in de voorbeelden ook telkens andere doelgroepen aan bod bij wie de werkwijze gebruikt wordt (zoals kwetsbare ouderen zowel thuiswonend als wonend in een zorginstelling, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, daklozen, gezinnen in een achterstandssituatie, mensen met dementie, mensen met ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg etc.).


Hieronder kunt u een aantal van de in het boek genoemde voorbeelden lezen.


 1. Eten en drinken als middel om minder zorg te hoeven verlenen
 2. Eten en drinken als middel voor het behoud van de eigen verantwoordelijkheden
 3. Eten en drinken als middel om meer te blijven bewegen
 4. Eten en drinken als middel om gezonder te blijven eten
 5. Eten en drinken als middel om meer dagstructuur te houden
 6. Eten en drinken als middel om langer zelfstandig te blijven
 7. Eten en drinken als middel om dagelijks actief te blijven
 8. Eten en drinken als middel voor het blijven leren van nieuwe dingen
 9. Eten en drinken als middel om langer zelfredzaam te blijven
 10. Eten en drinken als preventief middel, om structurele zorg uit te stellen
 11. Eten en drinken als middel voor het houden van lokale contacten
 12. Eten en drinken als middel voor een betere kwaliteit van leven
 13. Eten en drinken als middel voor meer gezellige contacten
 14. Eten en drinken als middel voor een betere daginvulling
 15. Eten en drinken als middel voor het behoud van de eigen regie
 16. Eten en drinken als middel voor het uitbreiden van de eigen vaardigheden
 17. Eten en drinken als middel voor meer zelfvertrouwen
 18. Eten en drinken als middel voor het maken van eigen keuzes
 19. Eten en drinken als middel om samen met anderen iets te doen
 20. Eten en drinken als middel voor een prettiger leven
 21. Eten en drinken als middel om beter te blijven eten
Contact: Phyllis den Brok - 06-22956623

Website: Phliss
Twitter: @phyllisdenbrok